Shecan K Financieel management K Wanneer is een bedrijf financieel gezond?

Wanneer is een bedrijf financieel gezond?

jan 20, 2022 | Financieel management

Als ik deze vraag stel, zullen veel ondernemers antwoorden dat een bedrijf financieel gezond is als er veel omzet gedraaid wordt.

Dit is NIET ZO!

Je kan veel omzet draaien maar als je ook veel kosten moet maken om deze omzet te verwezenlijken dan ga je op het einde van de rit niet veel overhouden.

Als je wil weten of je bedrijf gezond is dan is het belangrijk om te kijken naar het INTERN EIGEN VERMOGEN.

Aan de passiefzijde van de balans bovenaan vind je de reserves (13) en de overgedragen winst/verlies (14) terug. Deze vormen samen het intern eigen vermogen.

Reserves (13): als tijdens de algemene vergadering door de aandeelhouders beslist wordt om de winst bij de reserves te boeken dan wil dit zeggen dat de winst in de toekomst niet zal worden uitgekeerd maar in het bedrijf blijft.

Overgedragen winst (14): wordt de winst bij de overgedragen winst geboekt, dan blijft de winst voorlopig in het bedrijf maar kan het in een later stadium toch nog uitgekeerd worden.

Bij een financieel gezond bedrijf is

  1. Het intern eigen vermogen positief
  2. Het intern eigen vermogen groeiend
  3. Het intern eigen vermogen minimaal 10% van het totaal passief.

De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk dat er winst gemaakt wordt m.a.w. je bedrijf verkoopt voldoende om de kosten te dekken.

Categorieën